Ocena brak

AKADEMIA PLATOŃSKA - Nauka

Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012

Kandydatów do filozofii nalezy odpowiednio przygotowac.
Platon wstepem do uprawiania filozofii uczynił matematyke, podkreslajac niezwykłe
korzysci płynace ze studiowania matematyki w zakresie usprawnienia
umysłu. Na frontonie AP, jak głosi legenda, wyryty był napis: „Nie ma tu wstepu
nikt, kto nie zna geometrii”.

W Rzeczpospolitej (VII 528 a) Platon klasyfikacje
nauk matematycznych przeprowadził na podstawie pogladów pitagorejczyków,
którzy dzielili nauki matematyczne w zaleznosci od tego, na jakie pytania daja
odpowiedz: „ile?”—arytmetyka i muzyka, „jak wielkie?”—geometria i mechanika.

Platon porzadkuje nauki matematyczne w kolejnosci: arytmetyka, geometria
(wyróznia geometrie płaska—planimetrie i geometrie przestrzenna—
stereometrie), astronomia, muzyka; uwaza, ze nauki te sa powiazane relacjami
formalnymi, uwidocznionymi np. w malejacym stopniu ich abstrakcyjnosci.
Wymienione nauki matematyczne, poddajac próbie i usprawnieniu (cwiczeniu)
umysły uczniów zdolnych do rozwazan filozoficznych, pozwola wybrac z nich
kandydatów na filozofów.

Nie nalezy, wg Platona, zatrzymywac sie w nauczaniu
i wykładach na objasnianiu zasad liczenia, lecz kierowac umysły na coraz bardziej
abstrakcyjny poziom myslenia, np. wychodzac od trzech pierwszych cyfr
przejsc do rozwazan nad abstrakcyjnymi pojeciami jednosci i wielosci. Rozwazania
te moga ułatwic przejscie duszy z poznawania swiata rzeczy zmiennych do
ogladu swiata bytów „bez postaci”, a wiec do ogladu idei.

Podobnie np. astronomia,
która jako nauka matematyczna, zajmujaca sie kombinacja powtarzalnych
ruchów kolistych, doprowadza w koncu do odkrycia zasady planu demiurga
układajacego ład swiata.

Podobne prace

Do góry