Ocena brak

AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Jednomiejscowy samolot myśliwski wyprodukowany w zakładach ame­rykańskich Bell Aircraft w 1938 r. Miał trójkołowe podwozie z kołem przednim, co w owych czasach było nowoczesnym rozwiązaniem. Sil­nik umieszczony za kabiną napę­dzał śmigło za pomocą długiego wału przechodzącego przez kabinę między nogami pilota; takie usytu­owanie silnika dawało lepszą wi­doczność z kabiny przesuniętej do przodu oraz umożliwiło zainstalo­wanie z przodu kadłuba dwóch ka­rabinów maszynowych i działa Oldsmobile T-9 kal. 37 mm strzela­jącego przez piastę śmigła. Pierw­sze samoloty zostały zamówione przez francuskie siły powietrzne, ale te nie odebrały ich z powo­du klęski Francji i zakłady do­starczyły myśliwce Brytyjczykom. Od października 1941 r. RAF używał samolotów Aircohra przez krótki okres jako samolotów szturmowych, ale wobec wysokich strat, spowodowanych, zdaniem je­go dowództwa, złą konstrukcją sa­molotu, odmówił odebrania następ­nej partii. Do końca wojny zakładyBel l wyprodukowały 9558 samolo­tów w wersjach P-39D, F, J, K, L,M, N i Q; 4758 samolotów dostar­czono do Związku Radzieckiego,gdzie uzyskały dobrą opinię najlep­szych pilotów radzieckich (m.in.Aleksandra Pokryszkina, który z 59powietrznych zwycięstw - 48 od­niósł pilotując Aircobry).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (P-39Q)

silnik AllisonV-1710-85 o mocy 1200 KM

rozpiętość 10,36 m długość 9,18 m

maks. masa startowa 3765 kg

maks. prędkość 620 km/h zasięg 1086 km

 1 działo kal. 37 mm w dziobie

4 najcięższe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm w skrzydłach zasobnikach podskrzydłowych

225 kg bomb

Do góry