Ocena brak

AGROCHEMIA

Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013

„A G R O C H EM IA ” — miesięcznik popularyzującypostęp techniczny w produkcji rolnej, przeznaczonydla rolników-praktyków; zawiera informacjei wskazówki dotyczące nawożenia, a zwłaszczastosowania nawozów mineralnych; omawiazagadnienia ochrony roślin przed chorobami,szkodnikami i chwastami, wskazując odpowiednieśrodki chemiczne, najwłaściwsze sposoby i terminyich stosowania; informuje o dodatkach mineralnychdo pasz, jako niezbędnych składnikach dlaorganizmów zwierzęcych.

Podobne prace

Do góry