Ocena brak

Agrobiologia, biologia rolnicza

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Nauka o biol.podstawach uprawy i hodowli roślin orazchowu i hod. zwierząt. Wiąże ona teoretycznebadania w dziedzinie biol. z ich praktycznymzastosowaniem w rolnictwie, w celu zwiększeniaplonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt hodowlanych. A. zajmujesię m.in. aklimatyzacją roślin i zwierząt,tworzeniem nowych odmian roślin, uszlachetnianiemras zwierząt hod. itp.

W produkcji roślinnej a. bada m. in. czynniki decydujące oprzechodzeniu roślin przez poszczególne stadiarozwojowe, aż do wydania nasion. Najważniejszymzadaniem a. jest określenie warunkówumożliwiających najintensywniejszyprzebieg fotosyntezy, warunkującej wysokieplonowanie roślin.

Podobne prace

Do góry