Ocena brak

Agencje państwowe

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Agencje państwowe posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową. Pełnią funkcje doradcze w stosunku do naczelnych organów administracji państwowej. Status prawny agencji państwowych jest zróżnicowany, niektóre funkcjonują jako zakłady budżetowe, a pozostałe działają w formie spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną agencji państwowych jest to, że iż funkcjonując najczęściej w formie spółki akcyjnej realizują zadania z zakresu administracji publicznej.

Do wspólnych cech agencji należy zaliczyć powoływanie przez organy państwowe między innymi do realizacji zadań wynikających z polityki państwa oraz powiązania organizacyjne i funkcjonalne organów agencji, zwłaszcza prezesa, z naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej. Zauważa się iż agencje państwowe formą wywołania presji państwa na gospodarkę prywatną oraz ograniczenia konkurencji. Tworzy się nowe agencje i rozszerza się uprawnienia już istniejących.

Podobne prace

Do góry