Ocena brak

Afazja - Klasyfikacja afazji wg. Konarskiego

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

-afazja słuchowo werbalna-przewodzenia, powstaje w skutek uszkodzenia dróg łączących gnostyczne (analiza i synteza) ośrodki słuchowe i ruchowe mowy; polega na powtarzaniu

-afazja wzrokowo werbalna, zaburzenie nazywane i mowa sponatniczna, rozumienie i powtarzanie na ogół zachowania, przyczyn uszkodzenia dróg łączących analizator wzrokowy i ruchowy

-afazja słuchowo gestowa-zaburzenia zdolności rozumienia i powtarzania, przyczyna przerwania dróg łączących analizator wzrokowy ze słuchowym

-afazja ruchowa-zaburzone mówienie i powtarzanie, powstaje w skutek uszkodzenia i rozbicia ruchomych wzorców wyrazów

-afazja czucia ułożenia, uszkodzenie okolicy czucia ciemieniowego w której reprezentowane są wzorce somestetyczne ułożeń narządów mowy.

-afazja powstająca przy uszkodzeniu dodatkowej okolicy ruchowej, symptomy są podobne jak w afazji motorycznej jednak szybko ustępują.

Podobne prace

Do góry