Ocena brak

Afazja czuciowa

Autor /kacap Dodano /18.12.2012

afazja czuciowa; A. sensoryczna; a. skroniowa; a. recepcyjna; wybiórcze zaburzenie rozumienia mowy przy zachowanym słuchu i możności mówie­nia. Percepcja wypowiedzi słownej może być całkowicie zniesiona (głucho­ta słowna — całkowita niemożność identyfikacji dźwięków mowy) lub w różnym stopniu zaburzona. Może to być zaburzenie identyfikacji słów z przedmiotem albo czynnością, nie­możność różnicowania przedmiotów o podobnym brzmieniu, bądź też nie­możność rozumienia jedynie rozwinię­tych wypowiedzi o złożonych kon­strukcjach fleksyjnych przy prawidło­wym rozumieniu poszczególnych słów i krótkich zdań. Utrata kontroli nad związkiem znaczeniowym słowa z przedmiotem wypowiedzi może wtór­nie zaburzać ekspresję słowną (tworze­nie wypowiedzi składających się z nie­powiązanych znaczeniowo, lecz po­prawnych artykulacyjnie słów lub oderwanych części zdań, bądź też tworzenie neologizmów składających się ze szczątków różnych wyrazów — tzw. a. żargonowa).

afazja recepcyjna -> afazja czuciowa

afazja sensoryczna -> afazja czucio­wa
afazja skroniowa -> afazja czuciowa

Podobne prace

Do góry