Ocena brak

AEROZOLE

Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013

AEROZOLE — zawiesiny ciał stałych lub ciekłych złożone z cząstek o średnicy' od 0,1 do 50 mikronów rozpylone wrpowietrzu. W ochronie roślin wykorzystuje się aerozole o średnicach cząstek 5—50 mikronów; stosuje się je zasadniczo do zwalczania szkodników roślin; aerozole nietru-jące, stosowane są do ochrony roślin przed przymrozkami. W zależności od sposobu wytwarzania rozróżnia się:

Aerozole kondensacyjne, zwane gorącymi. powstające przez odparowywanie cieczy w strumieniu gorących gazów lub w inny sposób i skraplanie się tej pary w powietrzu atmosferycznym; są one podobne do białego dymu. 

 

Podobne prace

Do góry