Ocena brak

ADVOCATUS DEI

Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012

Przydomek adwokata konsystorial-nego (adwokaci Kurii rzym.), który popiera sprawę -> beatyfikacji i - kanonizacji - sługi Bożego; nie jest terminem techn. i nie spotyka się go w źródłach prawniczych.

A.D. występował podczas konsystorza pap. poświęconego beatyfikacji lub kanonizacji, na którym wygłaszał dłuższe przemówienie, powtarzane nast. w formie skróconej na trzecim z kolei konsystorzu, przed przystąpieniem zebranych kardynałów, bpów i kapelanów pap. do głosowania.

Pap. Urban VIII w konst. Coelestis Hieru-salem (1634) zarządził, by a.D. przedstawiał w przemówieniu tylko życie i cudy—> sługi Bożego i kończył je prośbą o beatyfikowanie lub kanonizowanie, przedkładaną w imieniu tych, którzy o nią zabiegają. W konsystorzu występował również tzw. —> advocatus diaboli.

Obecnie funkcję a.D. spełnia jeden z adwokatów Roty Rzym., posiadający specjalne kwalifikacje (kan. 2018). Do jego czynności należy:

1° przestudiowanie nadesłanego do Kongregacji Obrzędów odpisu akt procesu informacyjnego (kan. 2054) i sporządzenie z niego streszczenia,

2° poczynienie uwag (kan. 2076),

3° odpowiadanie na ewentualne zarzuty gen. promotora wiary (kan. 2078, 2090, 2099),

4° spowodowanie pap. zalecenia wszczęcia sprawy (kan. 2083),

5° przestudiowanie akt procesu apost. przeprowadzonego przez sąd delegowany (kan. 2087) dla stwierdzenia, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem (kan. 2099).

Stwierdzenia a.D. i jego odpowiedzi na zarzuty gen. promotora wiary są przedmiotem dyskusji prowadzonej w dalszym postępowaniu w Kongregacji Obrzędów (kan. 2106, 2109, 2121).

 

Benedykt XIV, De servorum beatificatone. Coronata IH 453-502.

Podobne prace

Do góry