Ocena brak

ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

Autor /lol Dodano /21.02.2011

Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków handlowych o łącznym tonażu 50 089 BRT. 13 grudnia 1939 r. tuż po godz. 6.00 u wybrzeży Urugwaju napotkał trzy brytyjskie okręty, które zaczaiły się na niego w pobliżu ujścia La Platy: ciężki krążownik *Exeter i lekkie krążowniki *Ajax i Achilles (do­wódca zespołu kmdr Henry Har-wood). Dowódca Grafa Spee błę­dnie uznał dwa mniejsze krążowni­ki brytyjskie za niszczyciele i, licząc na przewagę kalibru dział swojego okrętu, wydał rozkaz otwarcia og­nia. Pancernik zaczął strzelać w stronę największego okrętu, Exe-tera, niszcząc wszystkie wieże arty­leryjskie i rozniecając pożar na jego pokładzie. Exeter o godz. 7.25 zmuszony był wycofać się z walki, jednakże w czasie boju Admirał Graf Spee został trafiony 15 poci­skami wystrzelonymi z Exetera oraz 12 z Ajaxa i Achillesa, które zabiły lub raniły 96 marynarzy. Kmdr Langsdorff zdecydował sie wprowadzić okręt do neutralnego portu Montevideo, aby usunąć uszkodzenia i wymknąć się przed nadejściem większych sił brytyj­skich. Rząd Urugwaju zgodził się tylko na 72-godzinny pobyt pancer­nika w porcie. Tymczasem do ze­społu brytyjskiego dołączył krążow­nik Cumberland, który zastąpił uszkodzonego Exetera.

 

Langsdorf , przekonany, że u wyjścia z portu czeka na jego okręt silna eskadra, w której składzie jest lotni­skowiec, uznał, iż nie zdoła prze­drzeć się przez brytyjską blokadę. Wysłał radiogram do Berlina, pytając o instrukcję. 17 grudnia o go­dzinie 3.00 nadszedł rozkaz od Hi­tlera nakazujący zatopienie okrętu.Tego dnia wieczorem GrafSpee z niewielką załogą wyszedł w morze i w odległości 6 mil od brzegu został zatopiony. Trzy dnpóźniej kmdr Langsdorf popełnisamobójstwo w hotelu w Montevideo. 

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1939 r.)

 wyporność długość szerokość zanurzenie prędkość uzbrojenie 12 100 t 186 m 21.7 m 7.3 m 28,5 węzła

6 dział kał. 280 mm (2 x 3) 8 dział 150 mm

6 dział przeciwlotniczych kal. 105 mm

8 dział przeciwlotniczych kal. 37 mm

10 dział przeciwlotniczych kal. 20 mm

8 wyrzutni torped kal. 533 mm

2 wodnosamoloty

Podobne prace

Do góry