Ocena brak

Administracja wobec praw człowieka i obywatela

Autor /Chris Dodano /08.08.2011

Organy administracji:

- centralne, lokalne

- rządowa, samorządowa

Organy administracji to władza wykonawcza - Prezydent + rząd (Prezes RM i Rada Ministrów).

Podobne prace

Do góry