Ocena brak

Administracja terytorialna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W królestwie Polskim zrezygnowano z obowiązującego w Księstwie Warszawskim systemy francuskiego. Na czele województwa stanął organ kolegialnykomisja wojewódzka. We wszystkich sprawach decydowała ona większością głosów, a stojący na jej czele prezes był jedynie organem wykonawczym. Komisja wojewódzka podlegała Radzie Stanu i ministrom. W terenie polecenia komisji wykonywali komisarze obwodowi, działający jako delegaci w poszczególnych obwodach.

Administracja miejskaopierała się na urzędach municypalnych, zwanych później ( od 1842 ) magistratami. Składały się one w dużych miastach z prezydenta i radnych, a w małych miastach – z burmistrza i ławników. Urzędnicy  miejscy nie pochodzili  z wyboru – byli mianowani przez odpowiednie władze rządowe. Na czele gmin stali wójtowie, którymi zostawali  właściciele wsi. Wydane w 1818 r przepisy jednoznacznie o tym przesądzały. 

Podobne prace

Do góry