Ocena brak

Administracja terytorialna w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W pierwszych dniach powstania władzę naczelną sprawowała Rada Administracyjna.  

Następnie Rada Adm. przemianowała się w Rząd Tymczasowy, który powierzył urząd dyktatora gen. Józefowi Chłopickiemu. Chłopicki rozwiązał Rząd Tymczasowy i powołał Radę Najwyższą Narodową , której powierzył kierowanie administracja. Dzieliła się ona na 5 selekcji: dyplomatyczna, skarbową administracyjną, wojny oraz sprawiedliwości i oświaty. Sejm po ustąpieniu Chłopickiego ze stanowiska dyktatora powierzył kierowanie powstaniem Rządowi Narodowymi , na czele z ks. Adamem Jerzym Czartoryskim. Zdetronizowano cara Mikołaja I i zlikwidowana unię Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim. 17.08.1831 Sejm nowa uchwałą zmienił organizację Rządu Narodowego.

Władze rządową powierzono prezesowi rady ministrów . Prezes mianował swojego zastępcę  oraz 6 ministrów , zasiadali z głosem doradczym.

W zakresie administracji terenowej nie wprowadzono zmian. Utrzymane zostały komisje wojewódzkie, których prezesów i członków mianował Rząd Narodowy. Także pozostałe  organy lokalne pozostawiono bez zmian. Wiązało się to z utrzymaniem w mocy większości artykułów konstytucji Królestwa. 

Podobne prace

Do góry