Ocena brak

Administracja terenowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Na szczeblu gminy istnieje samorząd , na szczeblu województwa - administracja rządowa. Ponadto utworzono 267 rejonów , które nie stanowiły nowego szczebla podziału terytorialnego kraju , Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej były swego rodzaju agendami wojewody w terenie.

Przywrócenie samorządu terytorialnego w gminie było pierwszym etapem wprowadzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Dopiero ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa wraz z innymi aktami ustawodawczymi , zwłaszcza z ustawą z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawą z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej , stanowią podstawę zasadniczej reformy ustroju administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry