Ocena brak

Administracja rządowa

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów.

Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową:

1. Szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie),

2. Wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie),

3. Naczelnik powiatu.

Organami administracji rządowej w Polsce są: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (premier) i jej wiceprezesi, ministrowie oraz obecnie także przewodniczący Komitetu Badań Naukowych i Komitetu Integracji Europejskiej, a ponadto centralne organy administracji rządowej podległe premierowi i Radzie Ministrów.

Na szczeblu terenowym administracja rządowa tworzą organy administracji ogólnej (wojewoda, starosta) i organy specjalne (spraw finansowych, dróg publicznych, archiwów państwowych, urzędów górniczych, spraw wojskowych itp.).

Podobne prace

Do góry