Ocena brak

Administracja publiczne we Francji napoleońskiej

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Okres rządów Napoleona I charakteryzował się licznie przeprowadzonymi reformami wewnętrznymi. Do najważniejszych należały: reforma administracji lokalnej, sądownictwa i kodyfikacja prawa. Nową administrację wprowadzała ustawa z 17 lutego 1800 roku. Cała administracja oparta została na zasadach: centralizmu,   biurokratyzmu, podziału resortowego, hierarchiczności struktur, i zasadzie jednoosobowości. Wprowadzono podział kraju na:

Departamenty – na czele stał prefekt, mianowany na czas nieoznaczony, któremu podlegała niemal cała administracja. Przy prefekcie utworzono radę prefekturalną do której należało sądownictwo administracyjne I instancji. Ponadto działała w departamencie rada departamentalna jako organ doradczy i uchwalający.  

Okręgi – na czele stał podprefekt, podległy służbowo prefektowi. U jego boku działała rada okręgowa. 

Kantony oraz  gminy- na czele stał mer. Do pomocy miał radę gminną ( municypalną) . Zlikwidowany został wówczas trwale podział kompetencji na poruczone i własne.

Podobne prace

Do góry