Ocena brak

Administracja publiczna w reżimie prezydenckim

Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011

Ścisłe rozdzielenie polityki (działalność ustawodawcza), a administracją (wykonywanie ustaw) jest niemożliwe. Powody:

- konfiguracja polit. parlamentu, będąca rezultatem wyborów, znajduje bezpośredni wyraz w partyjnej kompozycji rządu, a nierzadko i szeroko rozumianej służby cywilnej, która stanowi jego aparat wykonawczy

- w obrębie admin. pub. odnajdujemy zarówno organizatorów (służba cywilna), jak i polityków (urzędnicy obieralni z premierem i ministrami na czele) => obecność tych ostatnich przesądza o polityzacji

- centra decyzyjne administracji są formowane na podstawie preferencji partii Polit., które sprawują władzę

- centra decyzyjne, a głównie rząd, są obsadzane przez liderów partyjnych, będących przede wszystkim politykami, a nie bezstronnymi profesjonalistami z zakresu zarządzania

- liczna rzesza urzędników służby cywilnej nie podlega – zwłaszcza w reżimach parlamentarnych – wymianie na skutek rekonfiguracji sił politycznych w wyniku wyborów; tzw. Apolityczna służba cywilna, zapewniająca ciągłość w działaniu admin. pub., niezbędne doświadczenie oraz Polit. Neutralność, systematycznie zwiększa swój wpływ na decyzje gabinetu; wyżsi urzędnicy dysponują informacjami niezbędnymi do funkcjonowania danego resortu oraz umiejętnościami rozwiązywania konkretnych problemów organizacyjnych – wykorzystanie tego kapitału powoduje też często przejmowanie uprawnień decyzyjnych ministrów przez biurokratów

Podobne prace

Do góry