Ocena brak

Administracja lokalna w Rosji XIX w.

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Imperium dzieliła się na:  

Gubernie  - na czele stali gubernatorzy, jako przedstawiciele władzy centralnej w terenie. Zespoły guberni tworzyły generał-gubernatorstwa podległe władzy generał-gubernatorów. Gubernie dzieliły się na:

Powiaty – zarządzane przez tzw. sądy ziemskie złożone z naczelnika jako przewodniczącego oraz asesora i dwóch sielskich. Dwóch pierwszych wybierała szlachta a dwóch ostatnich chłopi. Powiaty dzieliły się na:

Stany – na których czele stali prystawi. Istniała także administracja niezespolona ( szkolna, pocztowa, kolejowa, wojskowa) podległa osobnym władzom. Całość administracji lokalnej podlegała nadzorowi ze strony władz centralnych w Petersburgu.  

Podobne prace

Do góry