Ocena brak

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od początku 1944 roku jego działacze przystąpili do budowania konkurencyjnego w stosunku do organów tworzonych przez rząd londyński  systemu.

W nocy z 31.12.1943r. na 1.01.1944r. utworzono KRN, która miała pokierować walką z okupantem, a następnie przebudować ustrój polityczny i społeczny w wyzwolonym kraju. KRN działała, opierając się na systemie terenowych rad narodowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Wiosną 1944 roku rady znajdowały się w stadium zalążkowym. Największą aktywność wykazały w następnych miesiącach na terenie Lubelszczyzny, pod koniec okupacji działało około 100 rad powiatowych oraz około 300 miejskich i gminnych.

Podobne prace

Do góry