Ocena brak

Administracja finansowa

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Administracja finansowa jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadanie polega na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych. Można dokonać ich podziału na:

  • Organy finansowe – które zarządzają finansami w sposób . dzielą się na organy centralne i lokalne.

  • Służby finansowe – które spełniają rolę pomocniczą wobec organów finansowych. Można je podzielić na organy zarządzające, organy wykonujące i organy kontroli finansowej.

Podobne prace

Do góry