Ocena brak

Administracja centralna w II RP

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny.

Ministrowie – kierownicy wyodrębnionych resortów, członkowie ciał kolegialnego, Rady Ministrów. W 1932 roku istniały ministerstwa: Spraw zagranicznych, Spraw wojskowych, Sprawa wewnętrznych, Wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Skarbu, Sprawiedliwości, Rolnictwa i reform rolnych, Przemysłu i handlu, Pracy i opieki społecznej,  Komunikacji, Poczt i telegrafów. Dzieliły się na departamenty – z dyrektorami na czele – a te na wydziały – z naczelnikami.

Aparat pomocniczy ministra stanowiło ministerstwo.

Podobne prace

Do góry