Ocena brak

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Problemy teoretyczne

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

1. Skasowanie organu, który wydał określony akt nie oznacza automatycznej utraty mocy obowiązującej tego aktu.

2. Nie ma podstaw do przyjęcia iż akt nie uchylony nie obowiązuje.

3. Akt ustawy wprowadzający nowe organy w nowym podziale administracyjnym jest aktem kasującym uprawnienia organów dotychczasowych.

4. Jeśli akt prawa miejscowego stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie i w stosunku do ustawy i niezbędny dla jej realnego obowiązywania określony ograniczenie czy skasowanie mocy obowiązującej tego aktu miejscowego przez przemiany w podziale terytorialnym będzie oznaczało odpowiednie terytorialne zawieszenie mocy obowiązującej ustawy.

5. Kompetencje do stosowania na obszarze danej jednostki podziału terytorialnego obowiązującego aktu prawa miejscowo mają wyłącznie określone organy właściwe miejscowo dla tej jednostki.

6. W razie gdy akt prawa miejscowego został ustanowiony nie ze względu na ogólne kompetencje prawodawcze ale na podstawie kompetencji szczególnej, przesunięcia w podziale terytorialnym mogłyby doprowadzić do utraty mocy obowiązującej reżimu prawnego.

Podobne prace

Do góry