Ocena brak

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Europejski Kodeks Dobrej Administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Składa się z 27 artykułów. Został uchwalony przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001.

1.Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi.

2. Wszystkie działania wszystkich organów i funkcjonariuszy mają podstawę i są zgodne z materialnym i procesowym prawem Wspólnot.

3. Wszystkie sprawy rozpatrywane są z poszanowaniem zasad równego traktowania.

4. Funkcjonariusz kieruje się zasadą proporcjonalności i powstrzymując się od obciążeń niewspółmiernych do celu działania i mając na uwadze jednoczesną ochronę interesu prywatnego i publicznego.

5. W działaniach zewnętrznych funkcjonariusz może realizować wyłącznie te cele, które leżą w zakresie określonych dla niego prawem kompetencji.

6. Funkcjonariusz działa bezstronnie i obiektywnie powstrzymuje się od jakiejkolwiek arbitralności i preferencji.

7. Funkcjonariusz przestrzega reguł dotychczasowej praktyki, a odstępstwo od nich uzasadnia pisemnie.

8. Funkcjonariusz zachowuje się poprawnie, uprzejmie i jest w każdej chwili dostępny.

9. Decyzje podejmowane są na piśmie i natychmiast przekazywane osobom, których praw lub interesów dotyczą.

10. Ochronie podlega sfera prywatności i nietykalność osobista zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 45/2001 roku o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych.

Podobne prace

Do góry