Ocena brak

Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Komunikację lądową regulują przepisy: pr. o drogach publ., o ruchu drogowym, o transporcie drogowym i spedycji krajowej, o kolejach. Ustawa o drogach publ. wyróżnia drogi: krajowe, wojewódzkie, gminne, lokalne miejskie, drogi zakładowe. Drogi ze względu na dostępność dzielą się na: ogólnodostępne, ekspresowe, autostrady.

Budowa, utrzymanie i eksploatacja kolei użytku publ. należy do przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", na czele którego stoi Min. Transportu i Gospodarki Morskiej.

Komunikacja wodna - regulowana jest przez przepisy o żegludze śródlądowej i o żegludze morskich statków handlowych. Żeglugę na drogach wodnych uprawia się statkiem (obiekt pływający z własnym napędem lub bez, używany do przewozu osób, zwierząt, towarów i poczty, uprawiania rybołówstwa). Statki podlegają wpisowi do rejestru adm. "polskich statków żeglugi śródlądowej". Po wpisaniu otrzymuje kartę rejestracyjną.

Komunikacja powietrzna - regulowana jest przez prawo lotnicze. Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do poruszania się w tej przestrzeni.

Łączność jest realizowana w różnych formach. Działalność w dziedzinie poczty wykonuje przeds. użyteczności publ. "Poczta Polska", założone przez Min. Łączności. Wykonuje ona usługi pocztowe o charakterze powszechnym: przewóz i doręczanie zwykłych i poleconych przesyłek listowych, listów wartościowych i paczek pocztowych, nadawanie i doręczanie przekazów pocztowych. Poczcie przysługuje wyłączne prawo do emisji znaczków pocztowych.

Podobne prace

Do góry