Ocena brak

ADAMSKI WALERIAN ks.

Autor /Tomil Dodano /17.05.2012

ur. 24 XI 1885 w Zielonej Górze (pow. Szamotuły), zm. 3 V 1965 w Poznaniu, Brat Stanisława, wychowawca młodzieży i działacz społeczny. Po święceniach kapł. (1911) pracował do 1914 w duszpasterstwie w Poznaniu, rozwijając działalność wychowawczą i dydaktyczną w Związku Tow. Młodzieży, którego 1913 został sekretarzem gen.; 1914 red. -> „Przyjaciela Młodzieży", w którym popularyzował kat. myśl wychowawczą, opowiadając się za integralnym wychowaniem człowieka;

konieczność harmonijnego rozwoju osobowości postulował m. in. w publikacjach Ćwiczenia fizyczne w stowarzyszeniach młodzieży (Pz 1919), Jak przygotować młodzież do słuchania i wygłaszania wykładów! (Pz 1921); wykład systematyczny zawierają Zasady duszpasterstwa młodzieży pozaszkolnej (Pz 1925) oraz Przygotowanie kleryków do pracy katolicko-społecznej (Pz 1926);

1928 doktoryzował się na Uniw. Pozn. z filozofii społ., z tej dziedziny wydał Zarys socjologii stosowanej (Pz 1928) oraz Program wykładu nauk społecznych i ekonomicznvch w seminariach duchownych (Pz 1929);

wykładał 1924-27 socjologię w Seminarium Duch., ponadto w Kat. Szkole Społ. w Poznaniu, której był prezesem-kuratorem; na społ. poglądy A. wpłynęły idee pozytywistyczne F. Znanieckiego, którego był uczniem.

Od 1930 był kanonikiem kolegiaty św. Marii Magdaleny; 1944--45 więziony w obozie koncentr. w Sachsenhausen; po powrocie do Poznania został 1947 prałatem, kustoszem i penitencjarzem kolegiaty.

 

Nowacki DAP II 722; K. Karłowski, Ks. Walerian A., MKAP 17 (1966)

Podobne prace

Do góry