Ocena brak

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Autor /Tomil Dodano /17.05.2012

Skrót AMDG, pełny skrót o(mnia)AMDG, łac. dewiza: wszystko na większą chwałę Bożą; od chwili powstania zak. jezuitów ich naczelne hasło.

W dosłownym lub zbliżonym brzmieniu występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach Ignacego Loyoli; oddaje ducha Ćwiczeń duchownych, przepojonych ideą ustawicznego rozwoju i doskonalenia się (por. Większa chwalą Boża wg św. Ignacego Loyoli, w: Ignacy Loyola, Dzieła wybrane.

Komentarze, Kr 1968, II 404-416); częste motto lub słowa umieszczane na kościołach, kolegiach i domach jezuitów; dewiza zamykająca książki, głównie jezuitów, rzadziej innych autorów.

 

P. de Chastonay, Die Satzungen des Jesuitenordens, Ei 1938, 177-184; J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, R 1954, 69-70, 135; E. Przywara, Ignatianisch, F 1956, 141-142; Ignacy Loyola, Dzieła wybrane. Komentarze I-II, Kr 1968.

Podobne prace

Do góry