Ocena brak

Actor sequitur forum rei

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ . Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum. Była to podstawowa zasada właściwości miejscowej sądu.

Istniało oczywiście odstępstwo od tej zasady, w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja sądu).

Podobne prace

Do góry