Ocena brak

Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z roszczeniem powoda – actiones in rem scriptae.

Actiones in rem – wynikały z innych praw gł. z praw rzeczowych, skuteczne wobec wszystkich (nieokreślonych z góry), dlatego nazwiska pozwanego nie umieszczano w intentio.

Podział praw podmiotowych na:

bezwzględne – skuteczne erga omnes – wobec wszystkich, a dodatkowo daje bezpośrednią władzę prawną nad rzeczą

względne – inter partes skuteczne wobec określonej osoby – dłużnika, nie daje władzy nad rzeczą, a jedynie roszczenie do dłużnika np. o rzecz.

Podobne prace

Do góry