Ocena brak

Actiones in rem i actiones in personam

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Actiones in rem to powództwa rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych. Były skuteczne wobec każdego kto naruszył cudze prawo do rzeczy. W powództwach takich intentio formułki nie wymieniała nazwiska pozwanego tylko zawierała stwierdzenie, że sporna rzecz stanowi własność powoda, albo ma on w stosunku do tej rzeczy inne prawo rzeczowe. Konsumpcja skargi nie następowała z mocy prawa.

Actiones in personam to powództwa osobowe . Wnoszone były przeciw oznaczonej osobie, którą był dłużnik. Powód znajdował się z nim w stosunku obligatoryjnym, czyli zobowiązaniowym. Intentio formułki wymieniała nazwisko pozwanego, a konsumpcja skargi następowała z mocy prawa (ipso iure) w momencie litis contestatio.

Podobne prace

Do góry