Ocena brak

Actiones arbitrariae

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Była to skarga arbitralna, z dodatkowym upoważnieniem dla sędziego. Do skarg tych należały wszystkie actiones in rem . W formułce ( pomiędzy intentio, a condemnatio), pretor umieszczał odpowiednią klauzulę („jeśli zgodnie z twą oceną nie zwróci, względnie nie okaże – zasądź”) uzależniającą zasądzenie pozwanego od tego czy na wezwanie sędziego wyda on lub okaże rzecz, czy nie.

Actiones arbitrariae miała na celu ochronę interesu powoda bowiem zgodnie z condemnatio pecuniara (część formułki opiewająca na pewną kwotę), pozwany mógł być zasądzony tylko na kwotę pieniężną, a nie na wydanie rzeczy. W przypadku nie okazania lub nie wydania rzeczy , sędzia zasądzał pozwanego na kwotę , którą ustalał powód.

Podobne prace

Do góry