Ocena brak

Actio utilis

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Skargi cywilne – oparte na prawie cywilnym – intentio in ius conceptae.

Skargi pretorskie – udzielenie ochrony prawnej nowym stosunkom faktycznym (np. actiones in factum), który pretor udzielał skargi.

Actio utilis – udzielenie przez pretora skargi opartej na prawie cywilnym w odniesieniu do przypadków pokrewnych, nie korzystających dotąd z ochrony prawnej.

Nadanie normalnej skardze (zwanej wówczas actio directa) charakteru actio utilis następowało w skutek użycia:

  • formułki z fikcją – zawierała intentio in ius , w której pretor wprowadzał fikcję spełnienia określonego warunku, by sędzia przyjął ją jako jedną z przesłanek wyroku (np. udzielenie peregrynowi skargi z powodu kradzieży actio furti fingując jego obywatelstwo rzymskie, czy pretorskiemu spadkobiercy bonorum possessor skarg opartych na fikcji, że jest on cywilnym dziedzicem - heres)

  • formułki z przestawionymi podmiotami.- każda formułka, w której wymieniona była inna osoba w condemnatio niż w intentio – (w przyp. zastępstwa sądowego w intentio wymieniano nazw. zastąpionego, a w condemnatio zastępującego; w egzekucji venditio bonorum (pyt.64) w intentio figurował dłużnik, a w condemnatio nabywca majątku dłużnika bonorum emptor – zobowiązujący się zaspokoić wierzycieli).

Podobne prace

Do góry