Ocena brak

Actio

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

W procesie legisakcyjnym actio, były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania. W procesie formułkowym terminu actio używano na określenie ogółu czynności procesowych powoda.

W końcu sprecyzowano def. Actio, jako skargi lub powództwa wnoszonego przez powoda w celu realizacji przysługującego mu prawa podmiotowego. Celus w księdze III Digestów: ‘’niczym innym jest skarga, jak prawem sądowego dochodzenia tego, co się komuś należy’’.

Podobne prace

Do góry