Ocena brak

Absorpcja

Autor /Bernard Dodano /20.09.2011

Absorpcja to termin chemiczny,oznaczający wchłanianie jednej substancji przez drugą, np. cieczy przez ciało stałe (atramentu przez bibułę), lub rozpuszczanie gazu w cieczy (amoniaku w wodzie); w biologii absorpcja jest zjawiskiem przenikania składników odżywczych lub leków do tkanek i przez nie, np. przez ścianki jelit i naczyń krwionośnych; w fizyce absorpcja jest zjawiskiem pochłaniania promieniowania o określonej długości fali przez daną substancję, np. kawałek niebieskiego szkła absorbuje całe światło widzialne z wyjątkiem fal o długościach mieszczących się w paśmie niebieskim widma; pojęcie absorpcja obejmuje również zjawisko częściowej utraty energii pod wpływem przechodzenia przez dany ośrodek; w fizyce jądrowej absorpcja to wychwytywanie przez niektóre pierwiastki, np. bor, neutronów uwolnionych w wyniku rozszczepienia jąder w reaktorze.

Podobne prace

Do góry