Ocena brak

Abolicja podatkowa

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Abolicja podatkowa

Transkrypt

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
"Abolicja podatkowa, czyli nie oddawaj swoich pieniędzy"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez
Inwestor Giełdowy
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 8.12.2008

Tytuł: Abolicja podatkowa, czyli nie oddawaj swoich pieniędzy – fragment utworu
Autor: Andrzej Pęczak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Wacław Kozłowski
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www. ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

SPIS TREŚCI
I. WSTĘP.............................................................................................5
II. DEFINICJA I CEL USTAWY......................................................................7
III. ABOLICJA W KILKU KROKACH................................................................9
1. Czy mogę skorzystać z abolicji podatkowej?............................................9
2. Kiedy nie mogę skorzystać z abolicji?...................................................10
3. Jakich dochodów nie obejmuje abolicja?..............................................11
4. O co mogę się ubiegać?...................................................................11
5. Kto może złożyć wniosek?................................................................12
6. Kiedy nie musisz korzystać z abolicji?..................................................13
IV. „PAPIERKOWA” ROBOTA KROK PO KROKU..............................................20
1. Wniosek i oświadczenie...................................................................20
2. Roczne zeznanie podatkowe.............................................................21
3. Ważne terminy.............................................................................23
4. Decyzja urzędu.............................................................................25
5. Podsumowanie..............................................................................29
V. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO-SKARBOWEJ..........................33
VI. ABOLICJA W KOLEJNYCH LATACH........................................................35
VII. USTALENIE PODATKU OD DOCHODÓW W 10 KROKACH...............................36
Krok 1. Ustal miejsce zamieszkania........................................................36
Krok 2. Dowiedz się, czy jest podpisana umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania.................................................................................38
Krok 3. Sprawdź, jaką metodę przewiduje umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania.................................................................................39
Krok 4. Oblicz wysokość przychodów zagranicznych.....................................40
Krok 5. Odejmij od przychodów diety......................................................40
Krok 6. Przelicz przychody i zapłacony za granicą podatek na złotówki..............43
Krok 7. Odejmij koszty uzyskania przychodów............................................44
Krok 8. Zastosuj odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania........46
Krok 9. Wypełnij odpowiedni formularz zeznania rocznego............................52
Krok 10. Dołącz wymagane załączniki......................................................52
VIII. PUŁAPKI, NA KTÓRE MUSISZ UWAŻAĆ, BY NIE STRACIĆ............................53
A. Podatek od odsetek bankowych zgromadzonych na zagranicznych kontach.......53
B. Instytucja czynnego żalu..................................................................57
C. Rozliczenie małżonków... po rozwodzie................................................61
IX. NIP. ABOLICJA WRAZ Z WNIOSKIEM O NADANIE NIP...................................63
X. WYPEŁNIANIE WNIOSKU I OŚWIADCZENIA – KROK PO KROKU OD A DO G...........64
XI. O TYM TRZEBA KONIECZNIE PAMIĘTAĆ!..................................................69
XII. SŁOWNIK POJĘĆ.............................................................................71
XIII. TABLICE.......................................................................................88
XIV. DODATKI......................................................................................90
1. Skala podatkowa...........................................................................90
2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych........91
3. Pełny tekst ustawy abolicyjnej..........................................................93
4. Inne przepisy, formularze dostępne on-line .........................................103
5. Informator dla podatników ministerstwa Finansów..................................105
6. Infolinia....................................................................................105
7. Inne polecane strony www...............................................................106

Konsultacje:
radca prawny Agnieszka Piwek z Kancelarii
Radcy Prawnego w Łodzi
Jacek Pęczak, Biuro Konsultingowe FINAL w
Turku
Anna Stasiak, Audyt i doradztwo księgowopodatkowe, Łódź

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 5

I. WSTĘP
Drogi Czytelniku!
Książka, którą oddaję w Twoje ręce powstała z myślą o tym, by ułatwić
Tobie skorzystanie z możliwości, jaką daje ustawa abolicyjna, czyli
uzyskać zwrot zapłaconego podatku, zwolnienie z obowiązku zapłacenia
zaległego podatku lub płacenia takiego podatku w przyszłości.
Przeznaczona jest nie tylko dla osób, które wróciły już do Polski, ale
także dla tych, które planują powrót w najbliższych pięciu latach.
Poradnik ma na celu pomóc przejść przez procedurę składania wniosku,
pokazać krok po kroku, jak prawidłowo wyliczyć podatek i wypełnić
roczne zeznania podatkowe. Dodatkowo powiem, jak uniknąć kłopotów,
które mogłyby wynikać z niezrozumienia lub nieznajomości wszystkich
aspektów związanych z podjęciem decyzji o rozliczeniu zaległych
zobowiązań podatkowych w zgodzie z ustawą oraz uniknąć pułapek, które
mogą wiele kosztować.
Zanim jednak podejmiesz decyzję o skorzystaniu z zapisów Ustawy
powinieneś przyjrzeć się jej bliżej i odpowiedzieć sobie na wiele
istotnych pytań.
To, co wyróżnia tę publikację to, czytelny układ treści, rozbudowany
słownik pojęć, których znaczenie powinieneś znać, by zrozumieć
podstawowe zagadnienia związane z płaceniem podatków czy rozdział
dotyczący pułapek i błędów, na które musisz uważać by nie stracić.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 6

Lecz to jeszcze nie wszystko…
Jeżeli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie wypełnić wniosek czy
zeznania

podatkowe

napisz

na

adres

doradca@abolicja.info.pl

W odpowiedzi prześlę kontakt do osoby u której uzyskasz profesjonalną
pomoc. Będziesz mógł także wziąć udział w szkoleniu lub kursie
połączonym z możliwością uzyskania odpowiedzi na indywidualne
pytania.
Wszystkim zapominalskim proponuję możliwość skorzystania z usługi
regularnego informowania o zbliżającej się dacie złożenia deklaracji
podatkowej.
Dostaniesz także dodatkowy BONUS w postaci dostępu do specjalnej
wersji biuletynu i bloga, w której znajdziesz aktualności dotyczące
tematu abolicji.
Dziękuję za zakup i życzę wiele zadowolenia z decyzji o powrocie do
Polski!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 7

II. DEFINICJA I CEL USTAWY
Jak podają słowniki języka polskiego:
„Abolicja to odstąpienie od ścigania czynu karalnego”
Polska Wikipedia definiuje abolicję tak:
«jednorazowe uchylenie karalności dokonanego czynu zabronionego
poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania
karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie»
W przypadku abolicji podatkowej mówi się, że jest to „darowanie
podatnikom zatajonych należności podatkowych, w zamian za przyznanie się i dokonanie wpłaty części ujawnionych oszustw podatkowych”.
Jest to akt prawny o charakterze ogólnym, adresowany do nieokreślonego kręgu osób.
W tym przypadku jest to umorzenie zaległości podatkowej w wysokości
stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok przy
zastosowaniu metody wyłączenia z progresją
W Ustawie o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących
niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie chodzi
tylko o darowanie podatnikom zapłaty zaległego podatku lecz przede
wszystkim zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza
granicami Polski, poprzez zlikwidowanie niekorzystnych (z punktu
widzenia polskich podatników) skutków umów o unikaniu podwójnego
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 8

opodatkowania, które przed laty Polska zawarła z niektórymi krajami.
Dotychczasowe przepisy prowadziły do różnego traktowania na gruncie
polskiego prawa podatkowego osób fizycznych, będących polskimi
rezydentami, wykonujących tożsamą działalność za granicą.
Naruszało to także art. 32 Konstytucji RP - zasadę równości wobec prawa.
Celem ustawy o abolicji była zmiana tej sytuacji zaś istotą abolicji
podatkowej było stworzenie rozwiązania polegającego na usunięciu
różnic w zakresie traktowania polskich rezydentów uzyskujących dochody
z określonych źródeł przychodów położonych poza Polską. Dotyczy to
zarówno przeszłości (umorzenie i zwrot), jak i przyszłości (ulga w PIT).
Osoby, których interesuje idea i historia powstania pomysłu darowania
podatnikom zatajonych należności podatkowych, zapraszam na stronę
wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Abolicja_podatkowa lub do
innych źródeł opisujących ten temat.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 9

III. ABOLICJA W KILKU KROKACH
Od dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zmniejszenie
obciążeń podatkowych osób powracających do kraju
(Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 894).
Zanim podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku do właściwego urzędu
skarbowego proszę, odpowiedz sobie na postawione poniżej pytania.
Pomoże to uniknąć kłopotów, które mogłyby wynikać z niezrozumienia
lub nieznajomości wszystkich aspektów związanych z podjęciem decyzji
o rozliczeniu zaległych zobowiązań podatkowych w zgodzie z ustawą.

1. CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z ABOLICJI PODATKOWEJ?
Ustawa abolicyjna w art. 1 mówi, że ustawę stosuje się do podatnika
(osoby fizycznej), który przynajmniej w jednym roku podatkowym,
w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
i uzyskiwał w danym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Z abolicji podatkowej mogą skorzystać osoby, które:

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej

● str. 10

Andrzej Pęczak

1) przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do
2007 roku, podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
2) uzyskiwały w podanych latach przychody z pracy w krajach, z którymi
Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
(patrz TABLICA 1), do których zastosowanie miała metoda proporcjonalnego odliczenia, ale także tych z którymi nie podpisano takiej umowy
jeśli kraj ten nie znajduje się na liście tzw. rajów podatkowych (patrz:
TABLICA 2)
3) były polskimi rezydentami podatkowymi.
Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny, gdy od tego, czy byłeś/byłaś
polskim rezydentem podatkowym zależy konieczność złożenia wniosku
o abolicję lub brak potrzeby korzystania z zapisów ustawy.

2. KIEDY NIE MOGĘ SKORZYSTAĆ Z ABOLICJI?
Art. 1 ust. 2 ustawy abolicyjnej wyklucza możliwość zastosowania
regulacji

zawartych

w

ustawie

w

odniesieniu

do

przychodów

uzyskiwanych w krajach i terytoriach wymienionych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art.25a ust.6 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust
6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).
Dotyczy krajów, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową
(tzw. raje podatkowe (patrz: TABLICA 2).

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 11

3. JAKICH DOCHODÓW NIE OBEJMUJE ABOLICJA?
Abolicja nie ma zastosowania do zagranicznych rent czy emerytur,
dochodów z kapitałów pieniężnych (np. odsetek na zagranicznych kontach
bankowych), dochodów z tyt. najmu, dzierżawy i innych umów o
podobnym charakterze.

4. O CO MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?
W zależności od tego, czy podatnik rozliczył się w polskim urzędzie
skarbowym, czy nie dopełnił tego obowiązku, czy ujawnił całe dochody,
czy tylko ich część, ustawa za lata 2002-2007 przewiduje trzy
rozwiązania:
1. Uzyskać umorzenie zaległości podatkowej.
2. Uzyskać zwrot części podatku
3. Uzyskać umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku

1. Jeżeli podatnik nie rozliczył się z dochodów z pracy za granicą
w polskim urzędzie skarbowym może uzyskać umorzenie zaległości
podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok
podatkowy.
Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym
wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi
obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za
granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej

● str. 12

Andrzej Pęczak

2. Jeśli podatnik rozliczył się z dochodów z pracy za granicą w polskim
urzędzie skarbowym i odprowadził podatek może uzyskać zwrot części
podatku stanowiący różnicę między podatkiem należnym wynikającym
z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za
dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.
3. Jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z pracy za granicą
w polskim urzędzie skarbowym lub rozliczył całość tych dochodów, ale
odprowadził tylko część podatku może uzyskać umorzenie zaległości
podatkowej i zwrot podatku.
Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i zwrotu podatku nie
może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej
wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podat-kowi
obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyska-nych za
granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.
Kliknij po więcej

PYTANIA
Czy w Polsce obowiązuje wzór certyfikatu rezydencji podatkowej?
Polskie przepisy podatkowe nie określają szczególnej formy wydania certyfikatu rezydencji dla potwierdzenia przebywania przez
podatników w innej rezydencji podatkowej niż terytorium RP.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 13

Z treści takiego certyfikatu musi jednak jednoznacznie wynikać
miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika oraz musi być oznaczona władza podatkowa, przez którą certyfikat został wydany.
Dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
Większość państw wprowadziło jednak wzory certyfikatów. W Polsce przykładowo obowiązuje wzór wprowadzony rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatko-wych
wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. nr 72, poz. 482)
Pod adresem
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?
todo=open&id=WDU20070720482
znajduje się wzór zaświadczenia.

Jeżeli zapłaciłem podatek od dochodów zagranicznych uzyskanych w 2001
r. i latach poprzednich, czy mogę uzyskać jego zwrot?
Nie.

Jeżeli nie zapłaciłem podatku od dochodów zagranicznych uzyskanych
w 2001 r. i latach poprzednich, czy muszę to zrobić teraz?
Nie. Osoby, które nie zapłaciły podatku z uzyskanych dochodów
sprzed 2002 r. są zwolnione z podatku z powodu przedawnienia
obowiązku jego zapłaty.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 14

Proszę jednak pamiętać, że organy podatkowe mogą żądać
udowodnienia źródła pochodzenia środków finansowych i wydat-ków,
które nie znajdują pokrycia w dochodach wykazanych w składa-nych
deklaracjach podatkowych.
Czy będę mógł skorzystać z abolicji podatkowej, jeżeli od 2006 r.
przeniosłem swoją rezydencję do Wielkiej Brytanii (złożyłem druk NIP-3)?
Czy jeżeli przeniosę ją z powrotem do Polski do końca 2007 r. będę
uprawniony do skorzystania z regulacji ustawy abolicyjnej?
Nie będzie takiej potrzeby, gdyż w 2006 r. nie miał Pan miejsca
zamieszkania w Polsce, więc nie podlega Pan za ten rok obowiązkowi podatkowemu.
Od 2007 r. obowiązuje umowa z Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidująca metodę wyłączenia z progresją, tak więc dochody uzyskane za granicą w 2007 r. nie są już
objęte abolicją.

W marcu 2005 r. wyjechałem do Anglii. W grudniu 2005 r. wróciłem do
Polski, aby się ożenić, po czym po dwóch tygodniach wyjechałem już
razem z żoną ponownie do Anglii, gdzie pozostajemy do tej pory. Nie
mamy sprecyzowanych planów, co do powrotu. Czy możemy korzystać
z abolicji? Jeśli tak to, za jaki okres?
Z abolicji mogą skorzystać podatnicy, którzy przynajmniej w jednym
roku w latach 2002 – 2007 podlegali w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu i osiągali w tym czasie dochody za granicą.
Do końca 2005 r. osoby które miałycentrum interesów życiowych” w

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej

● str. 15

Andrzej Pęczak

Polsce nawet jeśli przejściowo przebywały za granicą podlegały temu
obowiązkowi.
Dopiero od 2006 r. przeniósł Pan swoje centrum interesów życiowych, którym była nowa rodzina do Anglii. W takiej sytuacji może
Pan skorzystać z abolicji za 2005 r.
W 2006 r. natomiast nie miał Pan już miejsca zamieszkania w Pol-sce,
więc nie podlega Pan za ten rok obowiązkowi podatkowemu.
Od 2007 r. obowiązuje umowa z Wielką Brytanią o unikaniu
podwójnego

opodatkowania

przewidująca

metodę

wyłączenia

z progresją, tak więc dochody z 2007 r. nie są już objęte abolicją.

W 2005 r. wyjechałem do Anglii. W 2006 r. uzyskałem rozwód, mam z tego
związku trójkę dzieci. W tym samym roku uzyskałem także status rezydenta
podatkowego w Wielkiej Brytanii.. W Anglii poznałem obecną żonę, którą
poślubiłem w sierpniu 2008 r. W Anglii w 2006 i 2007 r. urodzi-ło się nam
dwoje dzieci. W Polsce posiadałem meldunek i konta bankowe. W lipcu 2008
r. postanowiliśmy wrócić do Polski. Czy abolicja nas dotyczy?
O tym, czy za 2005 rok podatnik będzie mógł skorzystać z abolicji
podatkowej przesądzi treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – gdzie w świetle jej postanowień podatnik miał stałe
miejsce zamieszkania ewentualnie centrum interesów życiowych.
W roku 2006 i 2007 ze względu na fakt posiadania rezydencji podatkowej i w oparciu o postanowienia umowy o unikaniu podwój-nego
opodatkowania, wskazać należy, że podatnik nie miał obowiąz-ku
rozliczenia się z polskim fiskusem. Za rok 2008 obowiązywać będzie
ulga podatkowa wprowadzona w ustawie o PIT. Fakt posiada-nia
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej

● str. 16

Andrzej Pęczak

meldunku i konta bankowego w Polsce w przypadku osiągania
dochodów wyłącznie za granicą nie ma znaczenia.
Należy pamiętać, że zasada ogólna jest taka, by w sytuacjach
spornych złożyć wniosek o abolicję podatkową lub kierować się
umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Cennych wskazówek
udzielą w tym przypadku także doradcy podatkowi lub prawnicy.
Wyjechałem z żoną do USA w styczniu 2002 r., likwidując całkowicie swój
majątek w Polsce. W latach 2002 – 2006 przebywaliśmy wyłącznie w USA.
Zgodnie z uzyskanymi opiniami prawnymi oraz certyfikatami rezydencji
podatkowej byliśmy wówczas rezydentami USA. W Polsce pozostały
meldunek

(przemeldowanie

do

rodziców)

oraz

konto

bankowe

obsługujące kontynuowane fundusze emerytalne założone w 1999 r.
w trzecim filarze ubezpieczeń społecznych. W styczniu 2007 r. postanowiliśmy jednak wrócić do Polski. Czy abolicja nas dotyczy?
Dochody z pracy w Stanach Zjednoczonych są opodatkowane
z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (poza dochodami marynarzy, które podlegają zwolnieniu podatkowemu). Moim
zdaniem małżonkowie nie mieli w Polsce nieograniczonego obowiązku podatkowego w latach 2002 – 2007, dlatego nie mogą ani nie
powinni korzystać z ustawy abolicyjnej.
Ich dochody z pracy w Stanach Zjednoczonych nie powinny podle-gać
opodatkowaniu w Polsce.

Uzyskałem dochód w 2008 roku z pracy za granicą. Czy mogę skorzystać z
abolicji?

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej

● str. 17

Andrzej Pęczak

Jeżeli uzyskujesz w tym roku dochody z pracy za granicą to nie
możesz skorzystać z abolicji, a tylko z nowej ulgi podatkowej.
Wyjdzie w sumie na to samo, bowiem będzie można odliczyć sobie
od podatku kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z niekorzystną metodą proporcjonalnego odliczenia,
a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją (czyli metodą korzystną).
Ulga ta została wprowadzona do ustawy o PIT i ustawy o ryczałcie
ewidencjonowanym art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.
o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących nie-które
przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143,
poz. 894.)

Czy posiadanie paszportu innego kraju lub certyfikatu rezydencji
podatkowej powoduje automatycznie zmianę rezydencji?
Niestety nie. Jeżeli centrum życiowe znajduje się w Polsce, choć
jesteśmy obywatelem także innego kraju organy podatkowe mogą
interpretować fakty na rzecz fiskusa.
Tak samo może być w przypadku osoby posiadającej certyfikat
rezydencji podatkowej. Zdarzają się przypadki podwójnej rezydencji. W takiej sytuacji rozstrzyga treść umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

Kliknij po więcej

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 18

IV. „PAPIERKOWA” ROBOTA KROK PO KROKU

1. WNIOSEK I OŚWIADCZENIE
Chcąc skorzystać z abolicji podatnik musi złożyć w swoim urzędzie
skarbowym „wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot
podatku dochodowego” – formularz PIT-AZ za każdy rok podatkowy,
którego dotyczyć ma abolicja!
Do wniosku trzeba dołączyć formularz AZ-O, czyli „oświadczenie
potwierdzające uzyskanie przychodu z pracy oraz zapłatę podatku za
granicą”.
Formularze do wypełnienia możesz pobrać ze strony Ministerstwa
Finansów:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734

WAŻNE!
Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z pracy w więcej niż dwóch
krajach (w danym roku podatkowym) musi złożyć kolejny wniosek.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

ABOLICJA PODATKOWA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Andrzej Pęczak

● str. 19

JAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY
ZAWARTEJ W PEŁNEJ WERSJI EBOOKA?
Więcej praktycznych porad dotyczących prawidłowego rozliczenia
swoich dochodów uzyskanych za granicą – znajdziesz w pełnej
wersji tej publikacji. Kliknij:

http://abolicja-podatkowa.zlotemysli.pl/

Wszystko, co trzeba wiedzieć, by krok po kroku
prawidłowo rozliczyć swoje dochody uzyskane za granicą!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Pęczak

Podobne prace

Do góry