Ocena brak

ABADDON

Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012

(hebr. 'abaddon zatracenie), W ST  paralelné do -> szeolu określenie miejsca pobytu umarłych (Job 26,6; Prz 15,11; 28,20) lub synonim grobu (Ps 87,12), podziemia (Job 31,12), a nawet personifikacja śmierci (Job 28,22);

w NT spotyka się jedynie w Ap 9, 11 w wizji piątej trąby; tutaj a., z dodaniem gr. odpowiednika Apollyon-Niszczyciel, oznacza króla czeluści-piekła. Podobne znaczenie ma a. w literaturze apokryficznej (Ps Sal 14; Wnblz 10; ApAbr 21) i rabinistycznej (Sab 55, 89;  por.  StrBill  IV 1091).

 

M. J. Grünthaner, The Demonology of the Old Testament, CBQ 6(1944) 6-27; J.  Cambier,  Les Images de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse de St. Jean,  NRTh  87(1955) 113-122;  A.  Jankowski, Apokalipsa św.  Jana, PNT XII,  Pz 1959, 191.

Podobne prace

Do góry