Ocena brak

AARON PETRU

Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012

Imię  zak.  PAWEŁ,  ur.  1709 w  Bistrica (Siedmiogród),  zm.  9  III  1764 w  Baia Mare,  kat. bp obrządku gr.-rum. diecezji Fagaras, z siedzibą w Blaj.

Uczył się w Roszia, studia teol. ukończył w kolegium bazylianów unickich w Rzy­mie, gdzie przyjął święcenia kapł. (30 VII 1742); po powrocie do kraju był doradcą bpa J.I. Micu, od 1745 wik. generalnym; po wyjeździe bpa na stałe do Rzymu (1747) wikariuszem apost., 1752 bpem tytuł, (konsekrowany w Peczu) i rządcą diec; zwo­łał synod, zorganizował kapitułę i konsystorz, założył w swoim pałacu seminarium duch. oraz drukarnię;

1754 otworzył przy klasztorze bazylianów w Blaj szkołę dla 300 uczniów, z której wyszło wielu wybitnych katolików Siedmiogrodu; napisał wiele dzieł teol., liturg. i pastoralnych; wydał w Blaj m.  in. Epistol consolatoria ex divini  lus inspirât  is Scripturis  (1761),  Définit  io et  exordium  s.  oecumenicae synodi Florentinae  (1762),  Institutions doctrinae christianae  (1764).

 

A. Bunea,  Episcopii Petru  Paul Aronsi Dionisiu Novacovici, Blaj  1902; L. Petit, DHGE I  4-6.

Podobne prace

Do góry