Ocena brak

A POSTERIORI

Autor /kosa Dodano /10.12.2012

A POSTERIORI (łac. a posteriori = potem, w następstwie) [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm), metodologiczny (-> aposterioryzm), epistemologiczny, a także funkcjonalny lub strukturalny. [2] W logice: nazwa tej grupy sądów lub zdań w sensie logicznym, które zostały sformułowane lub przyjęte na podstawie doświadczenia. Z reguły przeciwstawia się je sądom lub zda­niom —> a priori. [3] W scholastyce: nazwa rozumowań, w których kieru­nek wynikania wiedzie od „tego, co późniejsze" (np. znajomości skutku) do „tego, co wcześniejsze" (np. zna­jomości przyczyny).

Podobne prace

Do góry