Ocena brak

8-tygodniowy zarodek

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

8-tygodniowy zarodek ma już kształty wyraźnie ludzkie,  uderzają tylko swoiste proporcje między częściami jego ciała, gdyż np. długość głowy stanowi połowę całej długości zarodka. W jego twarzy zasługują na uwagę drobne rozmiary nosa oraz żuchwy, ponadto wąskość fałdów powiekowych, nie zasłaniających jeszcze oczu. Odtąd zmiany w kształtach zarodka będą polegać głównie na nierównomiernym wzrastaniu poszczególnych jego części i narządów oraz na dalszej stopniowej zmianie ich proporcji. W tych następnych fazach rozwoju zarodek będzie nosił nazwę płodu (fetus).

Podobne prace

Do góry