Ocena brak

6-tygodniowy zarodek

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

W ciągu szóstego tygodnia życia zarodka największe zmiany w jego wyglądzie powstają w głowie. Ddołki nosowe twarzy utworzyły głębokie szczeliny, które dzielą guzek czołowy na trzy części: część środkową, wyrostek czołowy środkowy, i na dwie symetryczne części boczne, wyrostki nosowe boczne. Na środkowym wyrostku czołowym powstają dwie symetryczne wyniosłości, ograniczające przyśrodkowe dołki nosowe jako przyśrodkowe wyrostki nosowe, później powiększające się w wyrostki gałeczkowate. Są one podzielone polem podnosowym. Wyrostki szczękowe zbliżają się do wyrostków nosowych bocznych, a następnie do gałeczkowatych i kolejno zrastają się z nimi. W skład szczęki wejdą wtedy dwa pierwotne wyrostki szczękowe, prawy i lewy, oraz wyrostki nosowe przyśrodkowe. Wyrostki żuchwowe, prawy i lewy, łączą się wtedy w jednolity pojedynczy zawiązek żuchwy.

Na bocznej powierzchni głowy na końcowych odcinkach I i II łuku skrzelowego (żuchwowego i gnykowego), po obu stronach I kieszonki skrzelowej pojawiają się po trzy drobne guzki. Kieszonka ta utworzy później otwór i przewód słuchowy zewnętrzny, wymienione zaś guzki rozrosną się w małżowiny uszne. W szóstym tygodniu zmniejszyło się już uwypuklenie sercowe. Kończyny przyjmukształt bardziej wałeczkowaty; na kończynie górnej występuje już zgięcie łokciowe i płytka dłoniowa, a na niej promienisto ułożone zgrubienia, zawiązki kości ręki. Na kończynie dolnej widzimy natomiast nie zróżnicowaną jeszcze, gładką łopatkę stopy, osadzoną na wałecz-kowatym zawiązku odnóża.

Podobne prace

Do góry