Ocena brak

4 podstawowe funkcje procesu zarządzania

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

-PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI-określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.

-ORGANIZOWANIE - określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.

-PRZEWODZENIE (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie organizacji.

-KONTROLOWANIE - obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów.

Podobne prace

Do góry