Ocena brak

3.Koszty stałe i zmienne

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Koszty stałe - wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które nie zależą (w krótkim okresie) od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to:

  • amortyzacja

  • opłaty za dzierżawę terenu

  • koszty ogrzewania, oświetlenia, etc.

  • koszty funkcjonowania administracji

  • odsetki od kredytów

 

Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie). Są to:

  • koszty zużycia materiałów, surowców i półproduktów

  • koszty robocizny bezpośredniej

  • koszty ruchu maszyn i urządzeń

 

Do góry