Ocena brak

100 pytań i odpowiedzi ze statystyki

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf 100 pytań i odpowiedzi ze statystyki

Transkrypt

1. Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich.
Cecha ilościowa : skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też
jest nazywana dyskretną, przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów. ciągła – przyjmująca wartości z pewnego
przedziału liczbowego przykład: wzrost, waga, plon.
2. Wymienić typy cech i podać po jednym przykładzie.
Cechy jakościowe (opisowe, niemierzalne) przyjmujące wartości nie będące liczbami, np.: kolor włosów, płeć,
smakowitość, pochodzenie społeczne.
Cechy ilościowe (mierzalne): np.: wzrost (w centymetrach), wiek (w latach), zarobek (w złotówkach)
Cechy skokowe : np.: liczba studentów w grupie
Cechy ciągłe : np.: waga
3. Podać przynajmniej trzy nazwy rozkładów cech i jakiego typu są to cechy.
Rozkłady cech skokowych:
1. Rozkład zero – jedynkowy
2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
3. Rozkład Poissona
Rozkłady cech ciągłych:
4. Rozkład normalny jedno i dwu wymiarowy
5. Rozkład jednostajny
4. Podać znane nazwy rozkładu cech i jakiego typu są to cechy.
Rozkład zero-jedynkowy: Podstawą do określania rozkładu zero-jedynkowego jest doświadczenie, którego rezultatem
mogą być dwa wzajemnie wykluczające się zdarzenia losowe. Oznaczyć je możemy jako A i zdarzenie przeciwne A’
np. strzelając do celu trafiamy (A=1) lub nie (A’=0). Zmienna losowa X ma taki rozkład, jeśli przyjmuje wartość A z
prawdopodobieństwem 0

Podobne prace

Do góry