Ocena brak

1.POPYT, JEGO ZALEŻNOŚĆ OD CENY.

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

POPYTEM nazywamy zapotrzebowanie na dany towar lub usługę zgłaszane przez kupujących w danym miejscu, czasie i po określonej cenie.

Należy jednak pamiętać, że sam zamiar, chęć nabycia konkretnego towaru pozwala jedynie ustalić popyt potencjalny. Popyt potencjalny jest to zapotrzebowanie na dany towar zgłaszane przez podmioty gospodarcze, niezależne od możliwości dokonania zakupu. Zgodnie z definicją- na popyt wpływa tylko ta część zgłaszanego zapotrzebowania, która ma pokrycie w pieniądzu, czyli możliwość kupna danego towaru po takiej cenie, w określonym miejscu i czasie. Taki popyt nazywamy popytem efektywnym. Ukształtowany pod wpływam potrzeb i gustów konsumentów stanowi tymczasem popyt potencjalny. Musi on zostać poddany weryfikacji przez inne czynniki: ceny i dochody. Potencjalni nabywcy po zapoznaniu się z ceną towaru, który chcą kupić, cenami towarów pokrewnych oraz z własnymi dochodami oceniają swoje możliwości. Jeśli wystarczy im pieniędzy, to podtrzymują zamiar zakupu, jeżeli nie- to, albo szukają towaru podobnego, lecz tańszego, albo zmuszeni są zrezygnować z zakupu. Widać więc bardzo wyraźnie, że poziom cen towarów i dochody konsumentów w realny sposób wpływają na kształtowanie się popytu na dane towary. Oprócz poziomu cen, na popyt wpływa także struktura cen, czyli poziom cen innych, pokrewnych towarów.

Popyt można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  1. popyt produkcyjny - określa zapotrzebowanie na dobra i usługi, które służą do produkcji

innych towarów

  1. popyt konsumpcyjny- określa zapotrzebowanie na dobra i usługi służące bezpośredniemu

zaspokojeniu potrzeb ludzkich

Prawo popytu odzwierciedla trwałą zależność między ceną, a popytem, która polega na tym, że wraz ze wzrostem ceny produktu spada zapotrzebowanie na ten produkt zgłaszane przez konsumentów. Gdy cena dobra maleje, rośnie popyt na to dobro.

Podobne prace

Do góry